KRAKÓW - TYNIECKA

Osiedle domów jednorodzinnych przy ul. Tynieckiej w Krakowie - wykup terenu i przygotowanie inwestycji.

  • Wykup terenu.
  • Przygotwanie programu inwestycji.
  • Przygotowanie planu finansowego inwestycji.
  • Projekt zabudowy 26 domów.
  • Pozwolenie na budowę - kubatura i infrastruktura.
  • Zarządzanie inwestycją.


Wizualizacja osiedla przy ul. Tynieckiej w Krakowie

Studio AW Pracownia Architektury