WIELICZKA I

Zespół mieszkaniowy przy ul. Kościuszki /Jedynaka w Wieliczce - wykup terenu i przygotowanie inwestycji.

  • Założenie i prowadzenie spółki celowej do realizacji inwestycji.
  • Wykup niezabudowanego terenu o powierzchni 1,2 ha.
  • Przygotowanie programu inwestycji.
  • Przygotowanie planu finansowego inwestycji.
  • Projekt zabudowy mieszkaniowej o powierzchni użytkowej (PUM) 6 700 m2 wraz z garażami podziemnymi.
  • Pozwolenie na budowę - kubatura i przyłącza.
  • Budowa i zarząd inwestycją.
  • Nadzór inwestorski.
  • Pozyskanie finansowania inwestycji.
  • Sprzedaż mieszkań.

 

 

Wieliczka

Studio AW Pracownia Architektury