STRYKÓW

Wykup terenu pod logistykę i przemysł od osób fizycznych po regulacji stanu prawnego części gruntów

  • Powierzchnia: 17 ha
  • Liczba działek: 64
  • Liczba właścicieli: 47

 

 

Wykup terenu w Strykowie

źródło: Urząd Miasta - Gminy Stryków