KRZESZOWICE

Budynek wielorodzinny przy ul. Szarych Szeregów w Krzeszowicach - wykup terenu i przygotowanie inwestycji.

  • Założenie i prowadzenie spółki celowej.
  • Wykup terenu.
  • Przygotowanie programu inwestycji.
  • Przygotowanie planu finansowego inwestycji.
  • Projekt zabudowy mieszkaniowej o powierzchni użytkowej 2212 PUM wraz z      garażem podziemnym.
  • Pozwolenie na budowę - kubatura i przyłącza.

 

Krzeszowice

Pracownia Architektoniczna Tekton