WIELICZKA II

Zespół mieszkaniowy przy ul. Jedynaka w Wieliczce - wykup terenu i przygotowanie inwestycji.

  • Założenie i prowadzenie spółki celowej do realizacji inwestycji.
  • Wykup niezabudowanego terenu o powierzchni 7 000 m2.
  • Przygotowanie programu inwestycji.
  • Przygotowanie planu finansowego inwestycji.
  • Projekt zabudowy mieszkaniowej o powierzchni użytkowej (PUM) 4 900 m2 wraz z garażami podziemnymi.
  • Pozwolenie na budowę - kubatura i przyłącza.

 

 

Zespół mieszkaniowy przy ul. Jedynaka w Wieliczce

Studio AW Pracownia Architektury