KRAKÓW - SKOTNIKI

Wykup terenu pod zabudowę mieszkaniową od osób fizycznych po regulacji stanu prawnego części gruntów.

  • Powierzchnia: 19 ha.
  • Liczba działek: 48.
  • Liczba właścicieli: 46.

 

 

Wykup terenów na Skotnikach

źródło: Biuro Planowania Przestrzennego UMK