Strzelecka

Zespół mieszkaniowy przy ul. Strzeleckiej w Poznaniu - wykup terenu i przygotowanie inwestycji.

  • Wykup niezabudowanego terenu.
  • Przygotowanie programu inwestycji.
  • Przygotowanie planu finansowego inwestycji.
  • Prokekt zabudowy mieszkaniowej o powierzchni 3 300 PUM, wraz z garażami podziemnymi.

 

strzelecka

Źródło: TBLC Sp. zo.o.