Wawrzyńca

Zespół mieszkaniowo-usługowy przy ul. Św. Wawrzyńca 19 w Krakowie - wykup nieruchomości i przygotowanie inwestycji.

  • Obsługa zakupu nieruchomości - dawna elektrownia miejska.
  • Przygotowanie programu inwestycji (7 000 PUM).
  • Przygotowanie planu finansowego inwestycji.

Wawrzynca

Źródło:Tribeach Holdings